SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION

Úvod

Základním stavebním kamenem systému Archeion je spojení dvou jedinečných modulů v oblasti archivace dokumentů a to skladovací modul SysLogeum 3000 a archivační modul E-Archiv. Funkčním spojením těchto celků vzniklo komlexní řešení, které poskytuje veškeré potřeby pro efektivní správu a archivaci dokumentů.

Modul SysLogeum 3000 je plně automatizovaný skladovací systém, funkčně založený na bázi stohovacích plastových euroboxů zasazených do modulární hliníkové konstrukce, po které se pohybují obslužní roboti.

Ve spojení se specializovaným archivačním SW E-Archiv, se tento systém stává ojedinělým a unikátním řešením archivace dokumentů, knih, složek, HDD, či všeho, co dnes potřebuje být uchováno ve fyzické podobě.

Bezpečnost

Na bezpečnosti vašich dokumentů nám maximálně záleží, proto je Archeion navržen tak, aby mohl pracovat v nehořlavém CO2 inertním prostředí.

SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION

KONSTRUKCE

Modulová konstrukční síť skladovacího systému SysLogeum 3000 poskytuje úložný prostor pro Vaše dokumenty a pro vše, co potřebujete uchovat ve fyzické podobě.

Síť je tvořena hliníkovými profily, které pomocí zámků přesně zapadají do rámové konstrukce. Na horní rámové konstrukci jsou v osách X a Y kolejnice, ve kterých se pohybují obslužní roboti, čímž je zabezpečen přístup robotů na libovolnou buňku v síti. Velikost a tvar konstrukční sítě je optimalizován tak, aby byl maximálně využit dostupný skladovací prostor klienta. V rámci konstrukční sítě je vyhrazena servisní oblast sloužící pro údržbu robotů včetně dobíjecích stanic.

Výška konstrukční sítě je optimalizována dle těchto kritérií:

  • parametry skladovacího prostoru klienta
  • požadovaná rychlost naskladnění/vyskladnění
KONSTRUKCE KONSTRUKCE KONSTRUKCE KONSTRUKCE

ROBOT

Roboti ve skladovacím systému SysLogeum 3000 jsou jedineční dělníci. Jejich pohyb je čtyřcestný a pohon je zajištěn pomocí dobíjecích baterií. Roboti autonomně pracují na vrcholu konstrukční sítě a jsou vybaveni speciálním mechanismem na principu výtahu, který umožňuje zdvih a převoz plastových boxů.

Roboti dostávají příkazy pomocí bezdrátové technologie z ovládacího a řídícího systému a dopravují boxy na předávací místo. V případě potřeby robot automaticky přijede k dobíjecí stanici, kde proběhne nabíjecí cyklus.

Roboti jsou v práci vysoce flexibilní. Nejen že jsou neúnavní při manipulaci s boxy, ale díky své síle dokáží bezproblémově manipulovat s nákladem o váze až 30 kg.

ROBOT ROBOT ROBOT ROBOT

BOX

Veškeré dokumenty jsou ukládány do standardizovaných plastových boxů s vysokou statickou zatížitelností. Každý box je opatřen EAN kódem, který je uložen v databázi ovládacího modulu. Boxy mohu být rozděleny na oddíly a přizpůsobeny různým kategoriím dokumentů.

Systém je nastaven na plastové boxy o rozměrech 600 x 400 x 420 mm, které pojmou až jeden běžný metr dokumentů.

BOX BOX BOX BOX

PŘEDÁVACÍ MÍSTO

V rámci skladového systému SysLogeum 3000 jsou integrována předávací místa, kam roboti doručují požadované boxy s dokumenty. Předávací místo může sloužit současně pro vyskladnění i naskladnění boxů.

Počet předávacích míst, jakož i jejich umístění je maximálně flexibilní.

PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO

E-ARCHIV

E-Archiv je elektronický evidenční systém, který poskytuje uživatelům komplexní přehled evidovaných dokumentů, jejich vyhledávání a workflow. Poskytuje též řízení procesu skartací, statistiky uskutečněných služeb (vyhledání dokumentů, skenování či doručení zákazníkovi) a v neposlední řadě přehled o objemu uložených dokumentů. Aplikace umožňuje rovněž evidenci dokumentů z linky produkční digitalizace, včetně vyhledávání v digitálním archivu obrazů. Jednou naskenovaný dokument zůstává v aplikaci natrvalo a je uživatelům k dispozici.

Výhody systému E-Archiv:

  • jednoduchý uživatelský interface
  • možnost fulltextového vyhledávání v evidenci dokumentů
  • pořizování žádanek o vyhledání dokumentu včetně sledování jejich stavu
  • statistiky uskutečněných služeb a objemu uložených dokumentů
  • přístup do digitálního archivu již pořízených obrazů dokumentů
E-ARCHIV E-ARCHIV E-ARCHIV E-ARCHIV