SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION

Úvod

Základní myšlenkou projektu „Archeion“ je plně automatizovaný skladovací robotický systém „SysLogeum 3000“ na bázi stohovacích plastových euroboxů zasazených do modulární hliníkové konstrukce, po které se pohybují obslužní roboti.

Ve spojení se specializovaným softwarovým aplikačním řešením „E-Archiv“, který v sobě zahrnuje komplexní agendu archivace, se tento systém stává ojedinělým a unikátním řešením archivace dokumentů, HDD, či všeho, co dnes potřebuje být uchováno ve fyzické podobě.

Bezpečnost

Na bezpečnosti Vašich dokumentů nám maximálně záleží, proto je SysLogeum 3000 navržen tak, aby mohl pracovat v nehořlavém inertním prostředí.

prostorová efektivita + modularita systému = výhodnost ukládání

SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION SKLADOVÝ SYSTÉM ARCHEION

KONSTRUKCE

Modulová konstrukční síť skladovacího systému SysLogeum 3000 poskytuje úložný prostor pro Vaše dokumenty a pro vše, co potřebujete uchovat ve fyzické podobě.

Síť je tvořena hliníkovými profily, které pomocí zámků přesně zapadají do rámové konstrukce. na horní rámové konstrukci jsou v osách X a Y kolejnice, ve kterých se pohybují obslužní roboti, a tímto způsobem je zabezpečen přístup robotů na libovolnou buňku v síti. Velikost a tvar konstrukční sítě je optimalizován tak, aby byl maximálně využit dostupný skladovací prostor klienta. v rámci konstrukční sítě je vyhrazena servisní oblast sloužící pro údržbu robotů včetně dobíjecích stanic.

Výška konstrukční sítě je optimalizována dle těchto kritérií:

  • parametry skladovacího prostoru
  • požadovaná rychlost naskladnění/vyskladnění
KONSTRUKCE KONSTRUKCE KONSTRUKCE KONSTRUKCE

ROBOT

Roboti ve skladovacím systému SysLogeum 3000 jsou jedineční “dělníci”. Jejich pohyb je čtyřcestný a pohon je zajištěn pomocí dobíjecích baterií. Roboti autonomně pracují na vrcholu konstrukční sítě a jsou vybaveni speciálním mechanismem na principu výtahu, který umožňuje zdvih a převoz plastových boxů.

Roboti dostávají příkazy pomocí bezdrátové technologie z ovládacího a řídicího systému a dopravují boxy na předávací místo. v případě potřeby robot automaticky přijede k dobíjecí stanici, kde proběhne nabíjecí cyklus.

Roboti jsou v práci vysoce flexibilní. Nejen že jsou neúnavní při manipulaci s boxy, ale díky své síle dokáží bezproblémově manipulovat s nákladem o váze až 25 kg.

ROBOT ROBOT ROBOT ROBOT

BOX

Veškeré dokumenty jsou ukládány do standardizovaných plastových boxů s vysokou statickou zatížitelností. Každý box je opatřen EAN kódem, který je uložen v databázi ovládacího modulu. Boxy mohu být rozděleny na oddíly a přizpůsobeny různým kategoriím dokumentů.

Systém je nastaven na plastové boxy o rozměrech 600 x 400 x 420 mm, které pojmou až jeden běžný metr dokumentů.

BOX BOX BOX BOX

PŘEDÁVACÍ MÍSTO

V rámci skladového systému SysLogeum 3000 jsou integrována předávací místa, kam roboti doručují požadované boxy s dokumenty. Klasické předávací místo „IN/OUT“, může sloužit současně buď pro vyskladnění či naskladnění boxů. Předávací místo typu „Table“ je otevřený stůl, který slouží pro vyhledávání požadovaných spisů v boxu, aniž by předmětný box opustil skladovací prostor.

Předávací místo je plně integrované v rámci ovládacího a řídicího systému a tak veškerý pohyb boxů je snímán čtečkou čárových kódů a zaznamenán do databáze v reálném čase.

Počet předávacích míst, jakož i jejich umístění je maximálně flexibilní.

PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO PŘEDÁVACÍ MÍSTO

E-ARCHIV

„E-Archiv“ je elektronický evidenční systém, který poskytuje uživatelům komplexní přehled evidovaných dokumentů, jejich vyhledávání a workflow. Poskytuje též komplexní řízení procesu skartací, a v neposlední řadě přehled o objemu a lokacích uložených dokumentů. Aplikace umožňuje rovněž evidenci dokumentů z linky digitalizace, včetně vyhledávání v digitálním archivu obrazů. Jednou naskenovaný dokument zůstává v databázi natrvalo a je uživatelům k dispozici.

Přednosti systému E-Archiv:

  • jednoduchý uživatelský interface
  • možnost fulltextového vyhledávání v evidenci dokumentů
  • propojení spisů dle ID a katalogu druhů dokumentů
  • přístup do evidence spisů dle divizí a přístupových práv
  • pořizování žádanek o vyhledání dokumentu včetně sledování jejich stavu
  • statistiky žádanek a objemu uložených dokumentů
  • přístup do digitálního archivu již pořízených obrazů dokumentů
E-ARCHIV E-ARCHIV E-ARCHIV E-ARCHIV