Projekt OP Praha – pól růstu ČR

Společnost Systematic a.s. realizuje projekt s názvem „Vývoj řídicí jednotky motoru pro ovládání zámku boxu“, s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Předmětem projektu je návrh a realizace SW a HW části sběrnice s nízkou komunikační rychlostí v rozmezí 50 – 100 baud pro komunikaci zdvihací desky boxu po dlouhých planžetách v délce 8 metrů s řídicím systémem robotu. Projekt je inovačním doplňkem skladového robotického systému „SysLogeum 3000“, což je unikátní technologie ve formě automatického systému technologicky založeného na stohování plastových euroboxů, které jsou zasazené do modulární hliníkové konstrukce, po které se pohybují obslužní roboti.