Projekt OPPIK

Společnost Systematic a.s. realizuje projekt s názvem „Vývoj automatizovaného stohovacího systému "SysLogeum 3000"“,
reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_083/0009881, který je spolufinancován z prostředků OPPIK.

Předmětem projektu je vývoj zařízení pro efektivní uložení dokumentů pomocí stohování boxů a jejich obslužnosti plně automatizovanými roboty. Smyslem projektu je vyvinout systém pro maximální využití skladovacích prostor, efektivity naskladnění/vyskladnění složek dokumentů a v neposlední řadě pro bezpečnost a ochranu dokumentů před vnějšími vlivy. Konečným výsledkem projektu bude prototyp automatického skladovacího systému na bázi stohovacích plastových euroboxů.