Archivace dokumentů

Uložení dokumentů, tzv. archivace dokumentů, je řešením zejména pro ty klienty, pro které je možnost trvalého uložení písemností, v souladu s platnými normami pro archivaci dokumentů, ve vlastních nebo pronajatých prostorách provozně i investičně příliš nákladnou záležitostí.

Přenesením této činnosti na externího dodavatele získáte nezanedbatelné výhody vyplývající z tzv. outsourcingu, obchodního rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci obchodního procesu.

Odpovědnost za archivaci dokumentů nese naše společnost Systematic a.s. a Vaše firma se může plně věnovat svému oboru. Náklady na zajištění specializované činnosti jsou při využití outsourcingu zpravidla výrazně nižší.

Co nabízíme:

 • zpracování evidence dokumentů v aplikaci E-Archiv
 • fulltextové vyhledávání dokumentů v aplikaci E-Archiv
 • možnost elektronického pořizování žádanek pro vyhledání či zápůjčku dokumentů
 • formy doručování dokumentů:
  • kopie dokumentů e-mailem nebo poštou
  • kopie dokumentů mohou být jedinečně doručeny pomocí „Certifikační autority“, tj. elektronicky podepsány a šifrovány
  • originální dokumenty vlastním kurýrním servisem
  • efektivní uložení dokumentů v depotu

Poptávkový formulář

Vše pod jednou střechou