E-Archiv

E-Archiv je webová databázová aplikace. Je to elektronická evidence dokumentů, která pomáhá uživatelům ve vyhledání a doručení konkrétního dokumentu. Slouží též k řízení procesu skartací, statistik uskutečněných služeb (vyhledání dokumentů, skenování či doručení zákazníkovi) a v neposlední řadě objemu uložených dokumentů.

Aplikace E-Archiv umožňuje též evidenci dokumentů po digitalizaci a obsahuje i digitální archiv dokumentů. Jednou naskenovaný dokument zůstává v aplikaci natrvalo a je uživatelům k dispozici. Tato aplikace je přizpůsobena pro importy velkého množství dat z linky digitalizace. Tato data jsou následně upravena pro účely fyzické archivace dokumentů a propojena s datovým úložištěm digitálních obrazů dokumentů. Aplikace umožňuje propojení na DMS, EDM systémy zákazníků.

Výhody aplikace „E-Archiv“:

  • jednoduchý uživatelský interface aplikace, přístup přes webové rozhraní
  • možnost vyhledávání a evidence dokumentů přímo klientem
  • pořizování žádanek o vyhledání dokumentu včetně sledování jejich stavu
  • statistiky uskutečněných služeb a objemu uložených dokumentů
  • přístup do digitálního archivu již pořízených obrazů dokumentů
  • napojení na DMS, EDM systémy klientů
  • možnost uživatelských úprav