Externí archivář

Společnost Systematic a.s. nabízí službu „Externí Archivář“. Touto službou Vám zajistíme efektivní a řádnou správu Vašich dokumentů ve Vašich prostorách. Přehledné uspořádání dokumentů, včetně jejich elektronického evidenčního zpracování, logického roztřídění v souladu s platnou legislativou a zajištění skartačního řízení.

„Zbavte se starostí, když můžete.“

„Neztrácejte čas, když nemusíte.“

„Snižte svoje náklady, když to jde.“

Co nabízíme:

 • poradenství při zřízení podnikové spisovny
 • fyzické uspořádání podnikové spisovny včetně vybavení regálovým systémem
 • revize stávajících spisů ve Vašich prostorách
 • pravidelné kontroly stavu spisovny na základě dohodnutých individuálních časových plánů pro zatřídění nových přírůstkových spisů
 • tvorbu interního spisového, skartačního a archivačního řádu
 • uspořádání dokumentů ve Vašich prostorách
 • věcné a typové roztřídění dokumentů
 • odborné posouzení dokumentů pro efektivní archivaci
 • on-line elektronický evidenční systém pro efektivní správu dokumentů
 • vyhotovení skartačních návrhů dokumentů určených ke skartaci
 • projednání a vyřízení skartačního povolení s oblastním archivem

Synergické efekty:

 • přehled v podnikových dokumentech
 • dokumenty máte neustále pod svou kontrolou
 • moderní a efektivní systém „Správy dokumentů a spisové služby“
 • dodržení platné legislativy
 • úspora provozních a investičních nákladů
 • optimalizace objemu dokumentů k archivaci
 • získáte návod, jak pokračovat při každodenní správě Vaší spisovny

Poptávkový formulář

Omezení provozu