Produkční digitalizace dokumentů

v současné době rychle se rozvíjejícího digitálního prostředí, probíhá většina firemních procesů elektronicky a narůstá tak i objem digitálních dokumentů. Se vzrůstajícím významem elektronických dokumentů roste i snaha firem převádět své fyzické archivy a papírové dokumenty do jednotné elektronické podoby, tzv. digitalizace, která umožňuje jejich uživatelům tyto cenné firemní záznamy lépe a efektivněji spravovat, zpřístupňovat, sdílet a uložené dokumenty operativně využívat.

Společnost Systematic a.s. Vám nabízí moderní a rychlé řešení, jejíž součástí je komplexní spektrum služeb pro bezpečnou a efektivní archivaci elektronických dokumentů.

Co nabízíme:

 • konzultace a posouzení stavu dokumentů a navržení vhodných postupů pro samotnou konverzi papírových dokumentů
 • nalezení nejvhodnější formy jednotného ukládání všech typů elektronických záznamů v souladu se zákonem
 • navržení nejefektivnější správy dokumentů s možností propojení na „EES“ – elektronický evidenční systém
 • odborné zpracování dokumentů pro elektronickou archivaci, precizní třídění a bezpečná manipulace s dokumenty, vytěžení dat ze zdrojových dokumentů a ověření platnosti záznamů
 • zajištění existence dokumentů v reálném čase a opatření známkou původu

Co získáte:

 • řešení zacílené na Vaše potřeby tak, aby výsledek splňoval nejvyšší míru možného očekávání
 • elektronický archiv v souladu s právními předpisy
 • aplikaci bezpečnostních prvků elektronického podpisu a časových razítek
 • snadné, rychlé, přesné a bezpečné vyhledávání strategických záznamů
 • zpracovávání a ukládání dokumentů pomocí nejmodernějších technologií
 • přímé řízení uložených dat odkudkoliv a kdykoliv
 • jistotu čitelnosti, důvěryhodnosti a platnosti archivovaných dokumentů po celou dobu jejich životního cyklu
 • odbornou podporu a pomoc zkušených profesionálů při správě a archivaci Vašich elektronických dokumentů

Poptávkový formulář

Vše pod jednou střechou