Spisové a konzultační služby

Všechny Vaše starosti se spisovými službami, skartací nebo archivací dokumentů můžete nechat na nás. Navíc Vám vždy nejdříve poradíme, protože disponujeme týmem specialistů, kteří se službami správy dokumentů zabývají již řadu let. Pokud se Vám v kanceláři nebo ve skladech nahromadilo velké množství dokumentů, na jejichž důslednou evidenci, zpracování, třídění a uložení nemáte personální ani prostorové kapacity, společnost Systematic a.s. vypracuje a zrealizuje komplexní plán řešení spisových služeb Vaší společnosti. My vytvoříme archivační a skartační řády, roztřídíme, zpracujeme, převezeme a uložíme všechny Vaše dokumenty a Vy získáte přehled o všech Vašich dokumentech.

Co nabízíme:

  • konzultační a metodické poradenství při zřizování podnikových spisoven
  • analýzy písemností pro efektivní archivaci dokumentů
  • poradenství v uspořádání spisoven a archivů firem
  • třídění, převzetí a převoz dokumentů do spisovny
  • elektronické zpracování převzatých dokumentů
  • zpracování skartačního plánu
  • zařazení a uložení dokumentů do speciálních archivačních boxů
  • uložení dokumentů typu "S" do doby skartace
  • předání dokumentů typu "A" do příslušného oblastního archivu

Poptávkový formulář

Vše pod jednou střechou